MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Členství

Ing. Lenka Išová je členkou České komory odhadců majetku, profesního sdružení znalců a odhadců, Praha. Jedná se o zájmové, nezávislé a neziskové sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob), podnikajících (§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku) v oblasti oceňování majetku.

ČKOM zastupuje odhadce z ČR v mezinárodních profesních organizacích, a to na základě členství v TEGoVA (The European Group of Valuers Associations) a IVSC (International Valuation Standards Committee).

MBA service, Ing. Lenka Išová je členem Okresní hospodářské komory v Ústí nad Labem. Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem (OHK UL) organizuje a chrání zájmy podnikatelské veřejnosti v regionu. Hlavním úkolem OHK UL se stále více stává poradenská činnost a k tomu OHK UL přizpůsobuje většinu svých služeb a produktů.

Ing. Lenka Išová je členkou Mensy České republiky. Mensa České republiky je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým a neziskovým sdružením občanů, splňujících podmínky pro vznik členství. Mensa České republiky je součástí mezinárodní organizace Mensa International, sdružující osoby, které v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy, dosáhly výsledku v pásmu horních 2 procent populace.

Loga organizací