MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Potřebujete vypořádat společné jmění manželů?

Zavolejte nám nebo napište!

Při rozvodu někdy nastane situace, kdy se bývalí manželé nedokážou dohodnout na rozdělení majetku. Pokud je ve společném vlastnictví manželů i obchodní závod, může nastat situace, kdy se bez nezávislého posouzení hodnoty obchodního podílu neobejdou.

Obchodní podíl předmětem SJM

Je-li obchodní podíl nabyt během trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění manželů, pak se stává součástí společného jmění manželů, a to proto, že podíl jako jiná majetková hodnota je způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů. Takto nabytý obchodní podíl se pak sice stává součástí společného jmění, ale obvyklá správa, resp. výkon práv a povinností spjatých s podílem, přísluší jen jednomu z manželů. Pokud se ale jedná nad rámec obvyklé správy, pak náleží stejně tak i druhému z manželů právo rozhodovat o nakládání s podílem. Manželé tak mají ve společném jmění manželů majetkovou hodnotu obchodního podílu. (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004).