MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Ekonomické analýzy

Celkovou úlohu správy financí lze rozložit do investičních, nebo-li kapitálově rozpočtových rozhodnutí (kolik má firma investovat a do jakých aktiv) a finančních rozhodnutí (jakým způsobem má opatřit potřebnou hotovost). Cílem je zvýšit hodnotu akcionářských vkladů do firmy.

Finanční analýza

 1. Horizontální a vertikální analýza
 2. Poměrová analýza
 3. Analýza pracovního kapitálu
 4. Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu
 5. Bonitní a bankrotní modely při finanční analýze firmy

Investiční rozhodování

 1. Čistá současná hodnota (NPV) a alternativní náklady kapitálu
 2. Vnitřní výnosová míra (IRR)
 3. Index ziskovosti (poměr přínosů k nákladům)
 4. Ekonomická přidaná hodnota (EVA)
 5. Tržní přidaná hodnota (MVA)
 6. Model CF ROI