MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Nehmotný majetek

Nehmotný statek je určitá myšlenka nebo označení. Musí být obvykle vyjádřen objektivně seznatelnou formou.

Podle jejich povahy je můžeme dělit na:

 1. Nehmotné výsledky duševní činnosti
  1. výsledky tvůrčí činnosti
   • z hlediska vlastního obsahu myšlenky (vynálezy, průmyslové a užitné vzory, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat aj.)
   • z hlediska individuální formy ztvárnění myšlenky (autorská díla včetně počítačových programů, výkony umělců, kteří provádějí autorská díla, např. herci nebo zpěváci)
  2. výsledky dlouhodobější zkušenosti (know-how) nebo jiné netvůrčí činnosti (běžná data, informace aj.)
 2. Znaky vyjadřující individualitu a osobnost subjektu
  1. technicko-organizační opatření podnikatele (ochranná označení, zvukové nahrávky, televizní a rozhlasové pořady)
  2. hodnoty a projevy lidské osobnosti.

Nehmotný majetek v účetnictví

Dlouhodobý nehmotný majetek se v účetnictví oceňuje

Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku

Techniky ocenění:

 1. nákladové
 2. tržně srovnávací
 3. výnosové
  • licenční analogie
  • přírůstek přínosu, resp. míry zisku
  • předpokládaná ztráta výnosu, resp. zisku
  • reziduální výnosové metody.