MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Znalecká oprávnění

Podle ustanovení § 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem jmenoval Ing. Lenku Išovou znalcem z

Na základě výše uvedených oprávnění poskytujeme znalecké služby při oceňování obchodních závodů, podílů v obchodních korporacích, cenných papírů a ostatního majetku zejména pro účely

Znalecké posudky

Posudky jsou naším nestranným vyjádřením o hodnotě majetku. Zpracováváme je na základě