MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Oceňování zásob

a) Provozně potřebné zásoby při pokračování podniku

RH = n * VH * Inf * Its * Iz

RH=reprodukční hodnota (tj. odhad reprodukční ceny) zásoby
n=počet jednotek
VH=výchozí hodnota za zvolenou jednotku
Inf=index cenového růstu (inflace)
Its=index technické shodnosti
Iz=index, který má vyjádřit technické znehodnocení, popřípadě zastarání

b) Provozně nepotřebné zásoby a zásoby v rámci likvidační hodnoty podniku

  RH * Ip
LH=
  (1 + ik)t
LH=likvidační hodnota
Ip=index prodejnosti
ik=diskontní míra za zvolený časový interval na úrovni WACC
t=počet časových intervalů potřebných k prodeji (den, měsíc, rok, lze i dobu obratu příslušné zásoby)