MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Postup

Cena

Odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v aktuálním znění.

Ve vyjmenovaných případech se cena stanoví dohodou (např. § 143 Zákona o obchodních korporacích 90/2012 sb. a další). Pak naši cenu stanovujeme podle časové a materiálové náročnosti.

Čas potřebný pro ocenění nezávisí pouze na velikosti a komplexnosti projektu, ale také na úplnosti a přesnosti vámi poskytnutých informací.