MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

Potřebujete podporu při stanovení nebo posouzení ceny?

Zavolejte nám nebo napište!

Úplatný převod (prodej) obchodního podílu

Výše ceny za převod obchodního podílu není závazně stanovena. Záleží na společníkovi, za jakou hodnotu je ochoten a schopen svůj obchodní podíl prodat.

Pokud je smlouva o převodu obchodního podílu uzavírána mezi kapitálově či jinak spojenými osobami, pro daňové účely je pak nutné respektovat ustanovení o daních z příjmů.

Problematické ustanovení §196a zrušeného obchodního zákoníku se v novém zákonu o obchodních korporacích již neobjevilo. Odpovědnost statutárních orgánů se však zvýšila natolik, že posudky o hodnotě převáděného majetku jsou korporacemi vyžadovány častěji než dříve.